Schemeの課題のヒント(2006) --- (2)

Copyright(C)2006 by 桜川貴司

基本的な関数

CAR

    ==> (car '(a b c d e))
    a
    ==> (car '(1 2 3))
    1
    ==> (car '((a b) c))
    (a b)
    ==> (car 'a)
    ERROR
CDR
    ==> (cdr '(a b c d e))
    (b c d e)
    ==> (cdr '(1 2 3))
    (2 3)
    ==> (cdr '((a b)))

    ==> (cdr 'a)
    ERROR
CADR
    (cadr ...) = (car (cdr ...))
    ==> (cadr '(a b c d e))
    b
    ==> (cadr '(1 2 3))
    2
    ==> (cadr '((a b) c))
    c
    ==> (cadr '(a))
    ERROR
CDAR, CAAR, CDDR, CAAAR,...等についても同様.

CONS

    ==> (cons 'a 'b)
    (a . b)
    ==> (cons 'a '(b))
    (a b)
    ==> (cons '(a b) '(c d))
    ((a b) c d)
    ==> (cons 'a (cons 'b 'c))
    (a b . c)
EQ?
    ;2つのセル同士,あるいはポインタを比べるにはeq?
を用いる
    ==> (eq? 'a 'b)
    #f
    ==> (eq? 'a 'a)
    #t
    ==> (eq? 1 1)
    #t (implementation dependent)
    ==> (eq? '(a) '(a))
	#f
    ==> (define x '(a b))
    ==> (define y (cdr x))
    ==> (eq? y (cdr x))
    #t
    ==> (define x '(a b))
    ==> (define y '(b))
    ==> (eq? y (cdr x))
    #f
    ==> (eq? 1000000000 1000000000)
    #f (implementation dependent)
EQUAL?
    ;2つの引数のS表現が等しいかどうか調べるにはequal?
を用いる
    ==> (equal? 'a 'b)
    #f
    ==> (equal? 'a 'a)
    #t
    ==> (equal? 1 1)
    #t
    ==> (equal? '(a) '(a))
	#t
    ==> (define x '(a b))
    ==> (define y (cdr x))
    ==> (equal? y (cdr x))
    #t
    ==> (define x '(a b))
    ==> (define y '(b))
    ==> (equal? y (cdr x))
    #t
    ==> (equal? 1000000000 1000000000)
    #t
=
    ;数値として等しいかどうか調べるには=を用いる
    ==> (= 'a 'b)
    ERROR
    ==> (= 1 1)
    #t
    ==> (= '(a) '(a))
	ERROR
    ==> (= 1000000000 1000000000)
    #t
他に,<,>,<=,>=などもある

null?

    ;'()(=空リスト)かどうか調べるにはnull?を用いる
    ==> (null? 'a)
    #f
    ==> (null? '())
    #t
    ==> (null? '(a))
	#f
    ==> (null? 1000)
    #f
list?
    ;リストかどうか調べるにはlist?を用いる
    ==> (list? 'a)
    #f
    ==> (list? '())
    #t
    ==> (list? '(a))
	#t
    ==> (list? 1000)
    #f
number?
    ;数値かどうか調べるにはnumber?を用いる
    ==> (number? 'a)
    #f
    ==> (number? '())
    #f
    ==> (number? '(a))
	#f
    ==> (number? 1000)
    #t
boolean?
    ;真偽値かどうか調べるにはboolean?を用いる
    ==> (boolean? 'a)
    #f
    ==> (boolean? '())
    #f
    ==> (boolean? '(a))
	#f
    ==> (boolean? 1000)
    #f
    ==> (boolean? #t)
    #t

Last modified: Apr 28 23:13:48 JST 2006